• Hỗ trợ kinh doanh
  • 0912 645 338
  • Hỗ trợ kỹ thuật
  • 04 62933 664
  • Hỗ trợ báo giá
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tầm nhìn- Xứ mệnh- Giá trị chia sẻ

TẦM NHÌN

Vào năm 2002, Thiên Thanh công bố Tiêu chuẩn Doanh nghiệp Giỏi mà hệ thống quản lý của công ty đang dựa vào. Theo tiêu chuẩn này, một doanh nghiệp giỏi phải "mạnh", "tốt" và "thú vị". Doanh nghiệp "mạnh" có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tuyệt hảo có thể làm hài lòng khách hàng, cũng như mang đến lợi ích cơ bản cho các cổ đông. Doanh nghiệp "tốt" có thể đóng góp cho việc bảo vệ môi trường, đạo đức và cộng đồng tại địa phương và trên toàn cầu. Nhân viên có thể thấy cuộc sống và công việc của mình thú vị tại một công ty "thú vị". Thiên Thanh hướng tới việc trở thành một doanh nghiệp cân bằng cả ba thuộc tính trên.

 

XỨ MỆNH

Bản Thông cáo xứ mệnh chỉ ra mục tiêu mà Thiên Thanh Group, các thành viên và toàn thể nhân viên hướng tới. Ý tưởng "xây dựng một môi trường để thúc đẩy sự sáng tạo và hiệu quả của tri thức" thể hiện lĩnh vực kinh doanh của Thiên Thanh. Lý do tồn tại của công ty là để "đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng toàn cầu bằng cách liên tục bồi dưỡng sự tin tưởng lẫn nhau và làm phong phú các nền văn hóa" trong lĩnh vực kinh doanh, cũng như "đạt được sự tăng trưởng và thỏa mãn trong cả nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân" cho các nhân viên làm việc để đạt được những mục tiêu này.

 

GIÁ TRỊ CHIA SẺ

Giá Trị Chia Sẻ thể hiện 10 giá trị mà qua đó chỉ ra thái độ và tinh thần của nhân viên Thiên Thanh khi họ tham gia hoạt động với tư cách là một thành viên của công ty và xã hội. Tất cả những giá trị này tượng trưng cho đặc điểm riêng của nhân viên Thiên Thanh. Cùng với những giá trị này, Thiên Thanh đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.